Den dynamiskt intelligenta trygghetsklockan Delphie nu integrerad och certifierad med Skyresponse

Vår plattform fortsätter att öka mängden tjänster och produkter vi integrerar och ger stöd för. Förra veckan blev det känt att Skyresponse dynamiska larmhantering nu är tillgänglig för  en leverantör av larmklockor, Delphie. 

I en värld där varje företag, privatperson och familj blir mer och mer digital, så kan vi se exempel av smidiga lösningar för att tekniken ska bekvämt integrera som verktyg i våra liv. I dagens landskap krävs det ofta fortfarande en förståelse av tekniken för att kunna använda den. Men vissa innovatörer tar steget längre i sin design för att underlätta för sina kunder och Delphie är en sådan innovatör.

Vård i hemmet och självständighet

Ett återkommande tema i dagens samhälle är att teknik tillsammans med smart användning ger mer självständighet och frihet då den minskar vår arbetstid. Som företag är Skyresponse fokuserad på att erbjuda möjligheterna för våra partners att lösa denna ekvation åt kunderna. Tillsammans med våra  partners inom äldreomsorgen har vi noterat att  det är tydligt att nästan alla pensionärer vill bo kvar hemma längre  och ha teknik som ger dem mer frihet utan att stämpla dessa som hjälpmedel..

Risker för livet

Fallolyckor är ett stort folkhälsoproblem i Sverige idag. Olyckorna sker ofta i hemmet och orsakar ett stort lidande både för den som drabbas och för personens anhöriga. Olyckorna leder till fler dödsfall, större antal inläggningar på sjukhus och fler besök på akutmottagningar än någon annan typ av olycka. Det är den 5:e vanligaste dödsorsaken hos personer över 65 år.

Delphies lösning

Delphies trygghetsklocka är skapad för att få användaren att känna en maximal trygghet. Den har såväl ett inbyggt manuellt trygghetslarm som ett automatiskt som larmar och ringer upp det angivna nödnumret vid ett detekterat fall. Tack vare den intelligenta klockan så lär den sig varje användares individuella rörelsemönster och kan på sådant vis upptäcka deras fall. Vid larm kan användaren prata direkt i klockan med mottagaren av larmet och behöver ej ha en mobiltelefon på sig.

Integrerad med oss

Integrationen av Delphis trygghetsklockor samt personlarmsklockor ”Classic” och ”Premium” möjliggör nu för Delphie och dess återförsäljare att skapa intelligenta larmdistributioner där larm kan distribueras till olika mottagare baserat på typ av larm, händelse, geografi och tid på dygnet samt erbjuda garanterad åtgärd via Skyresponse integrationer till professionella larmcentraler i norra Europa. Partners till Skyresponse kan nu också administrera användare och klockor i Skyresponse-plattformen. Det betyder i praktiken att en nära bekant kan ta emot och hantera larm av en viss typ och en professionell larmcentral eller resurs säkerställer att användaren får rätt assistans när den behöver det som mest. Skyresponse erbjuder också ett eko-system som möjliggör för samtliga intressenter, fullständig spårbarhet rörande larmets hantering, distribution och åtgärd.

Mer om Delphie

Delphie grundades 2016 med en vision om att utveckla mjukvaror baserade på redan framtagen klinisk forskning och anpassa det för existerande konsumentelektronik. Delphie såg behovet av att erbjuda produkter inom äldrevården för ökad trygghet och ett längre liv i det egna boendet. Delphies trygghetsklocka är skapad för att få användaren att känna en maximal trygghet i sin vardag. Den har dels ett manuellt trygghetslarm såväl som ett automatiskt som larmar och ringer upp det angivna nödnumret vid ett detekterat fall, samt GPS. Användaren har möjlighet att ställa in individuell känslighet på klockan samt individanpassning av falllarmet. Vid larm kan användaren prata direkt i klockan med mottagaren av larmet och behöver ej ha en mobiltelefon på sig.

Förutom Delphies Trygghetsklocka som riktar sig mot äldrevården, så finns även Delphie Personlarmsklocka som är utvecklad i syfte som larm för ensamarbete, väktare m.m.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Reidevall, CEO Skyresponse, Tfn: +46 (0) 70 695 60 14

E-mail: martin.reidevall@skyresponse.com

https://www.skyresponse.se/

https://www.delphie.se/

About Skyresponse

Skyresponse is a leading supplier of management solutions for handling and distribution of alarms and deviation events from IoT connected products. We focus on the areas of Personal Care and Personal Safety; however, our solutions can be used in other IoT areas as well. Our solutions assure that the right person, resource or system is always reached. We cooperate with leading partners and our cloud-based system enables the development of new solution packages together with our partners’ products. With its state-of-the-art technology, in-depth experience and flexible business models, Skyresponse develops solutions that could be applied within various IoT applications and are ideally suited to the growing Telecare area. www.skyresponse.com

2019-10-23T16:01:49+00:00 16 oktober 2019|