https://skyresponse.com/wp-content/uploads/2023/01/iot.jpg
News / Allt du behöver veta om IoT in...

Allt du behöver veta om IoT inom smart sjukvård

Artikeln handlar om Teknikstödd vård och beskriver många nya innovationer som syftar till att tillgodose behoven hos vårdgivare och vårdtagare. En av dessa innovationer är användningen av IoT (Internet of Things) inom hälso- och sjukvården.

Under de senaste årtiondena har tekniken inom hälso- och sjukvården genomgått en ständig utveckling och förändrat landskapet för televård, vilket har lett till fler alternativ för både vårdtagare och vårdgivare. 

Den kommande fullständiga analoga nedsläckningen i Storbritannien år 2025 innebär att leverantörer inom vårdbranschen lämnar analoga lösningar och gradvis övergår till helt digitala system och lösningar. Vårdhemmen inför även lösningar som även gynnar personalen. Vilket leder till att de boende får en bättre vårdkvalitet.

Teknikstödd vård går onekligen åt rätt riktning, tack vare innovationer som syftar till att tillgodose behoven hos vårdgivare och vårdtagare. En av dessa innovationer är användningen av IoT (Internet of Things) inom hälso- och sjukvården.

 

Vad är egentligen sakernas internet eller IoT?

Generellt sett beskriver sakernas internet ett system eller nätverk av fysiska föremål (sakerna) som är kopplade till sensorer, programvara och annan teknik och andra system som gör det möjligt för dessa enheter att ansluta, kommunicera och utbyta data via Internet eller andra kommunikationsnätverk. Kort sagt är IoT-enheter anslutna till ett nätverk, vilket gör att de kan utbyta och skicka data eller till och med utföra specifika instruktioner. 

Sedan första utvecklingen av loT, har IoT ständigt utvecklats och har idag många olika användningsområden inom hälso- och sjukvården. Till exempel användning av IoT-aktiverade enheter för fjärrövervakning, bärbara enheter och till och med enheter som kan spåra sjukhus- och medicinsk utrustning, till exempel defibrillatorer, rullstolar och syrgaspumpar.       

 

Tillämpningar av IoT inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg                            

Som tidigare nämnts har IoT och IoT-aktiverade enheter många funktioner inom hälso- och sjukvården, mer specifikt inom smart vård. Tack vare flexibiliteten hos den teknik som finns tillgänglig i dag sträcker sig dessa användningsområden och implementeringar från tillämpningar för patienter, läkare och sjukhus.

Nedan följer några av de vanligaste och viktigaste tillämpningarna av IoT inom hälso- och sjukvården

  • Bärbara IoT-enheter – dessa enheter kan bäras av patienter och vårdtagare för att konstant och på ett tillförlitligt sätt spåra deras status och alarmera vårdgivare och insatscentraler i händelse av en nödsituation. Dessutom kan den data som samlas in med hjälp av dessa enheter också användas för att förutsäga och fånga upp tidiga tecken på en sjukdom, eftersom alla anomalier i de insamlade uppgifterna kan observeras. 
  • Radar och sensorer för falldetektering – en annan viktig tillämpning av IoT inom äldreomsorgen är användningen av radar och sensorer för falldetektering. Dessa övervakningssystem kan på ett tillförlitligt sätt upptäcka om det finns några ovanliga rörelser eller rörelser som tyder på ett fall, eller en nödsituation. Mer avancerade tillämpningar som använder artificiell intelligens kan dessutom lära sig patienternas vanor, vilket gör det möjligt för dessa enheter att upptäcka eventuella ovanliga beteendeförändringar hos användarna.
  • Förbättra arbetsmiljön på vårdhem – vissa vårdhem använder sig redan av enheter som tar hänsyn till personalens utmaningar.  Dessa kan komma i form av bärbara larmanordningar som implementeras med en mobilapp, vilket gör det möjligt för vårdarna att reagera på larm och övervaka vårdtagarna utan att behöva vara beroende av stationära larmknappar. I slutändan ger sådana lösningar vårdtagarna en större frihet på vårdhemmen, samtidigt som personalens arbetsflöde ändras till en mycket smidigare och effektivare arbetsprocess. 

 

Säkerheten i IoT – en viktig utmaning inom hälso- och sjukvården                           

 På grund av IoT:s komplexa och avancerade natur är en av de största utmaningarna att bygga ett säkert system som kan köras på ett tillförlitligt sätt och undvika problem som kan störa verksamheten eller till och med äventyra känslig och konfidentiell information. Detta är särskilt viktigt och betydelsefullt inom hälso- och sjukvårdsbranschen, eftersom den information som lagras i dessa system oftast är konfidentiella patientuppgifter. Därför är det viktigt att vara vaksam på säkerhetsattacker, exempelvis kan osäkra nätverk och enheter utnyttjas. Detta kan resultera i stulna uppgifter, eller andra attacker som hindrar dessa enheter och system från att fungera utan avbrott. Därför är det avgörande att ha säkerhetslösningar och processer på plats för att skydda sig mot dessa hot och förhindra attacker som kan störa en verksamhet. Återigen är detta särskilt viktigt inom hälso- och sjukvårdsbranschen . Eftersom vissa av dessa IoT-aktiverade enheter även används för att övervaka patienternas vitala tecken i realtid.

Säkerhetsfrågorna som ställs på grund av IoT-aktiverade enheter och system kan verka skrämmande.   , Men de nämnda utmaningarna kan hanteras genom en korrekt implementering av olika smarta lösningar, tillsammans med nödvändiga försiktighetsåtgärder. Att använda en stabil och säker molnbaserad plattform är det viktigaste. Samt även ett mycket effektivt steg för att förhindra säkerhetsöverträdelser.

 

Utnyttja moderna smarta vårdlösningar idag med Skyresponse                                  

Mot bakgrund av IoT:s betydelse i dagens hälso- och sjukvårdslandskap är det ytterst viktigt att samarbeta med en kompetent och pålitlig plattformsleverantör. Eftersom de gör det möjligt för dig att få ut det mesta av moderna lösningar och implementera dem för att passa dina specifika behov. Skyresponse kan erbjuda dig en 100 % molnbaserad, framtidssäker och helt skalbar och säker plattform, speciellt eftersom säkerhetsutmaningar med dessa IoT-enheter och IoT-aktiverade enheter är vanligt förekommande. Skyresponse plattforms säkerhetsfunktioner gör det möjligt för leverantörer att implementera dessa moderna lösningar med fullt förtroende.