Trygghetslarm 2018-04-04T07:46:47+00:00

Trygghetslarm

Skyresponse har möjliggjort att våra partners kan lansera nästa generations system för hantering av mobila digitala trygghetslarm. Ett system som gör att användaren kan känna sig trygg, oavsett tidpunkt eller plats. Skyresponse lösning stöder den nya digitala standarden för trygghetslarm – SCAIP – och inkoppling kan göras till olika trygghetscentraler eller till Skyresponse molnbaserade larmcentral Skyresponse:central.

Skyresponse molntjänst för trygghetscentraler

Skyresponse unika molntjänst för larmcentraler, Skyresponse:central, kan ta emot en rad olika digitala larm som uppfyller den digitala standarden för trygghetslarm – SCAIP. Skyresponse molntjänst speciellt anpassad för trygghetscentraler är idag installerad hos flera kommunala trygghetscentraler och gör att skiftet från analog till digital teknik blir mycket enklare. I de installationer som Skyresponse har gjort så tar Skyresponse:central emot alla digitala larm och sedan presenteras larmen för operatörerna i deras normala miljö.

Skyresponse molnbaserade lösningar för mindre larmcentraler eller intern larmmottagning

För att använda Skyresponse:central för trygghetscentraler behövs bara en dator med internetanslutning och en telefon. Skyresponse affärsmodell är väldigt enkel och innebär att en kund bara betalar en månadsavgift per anslutet larm. Detta gör att en kommunal eller privat trygghetscentral kan börja ta emot digitala trygghetslarm parallellt med sin nuvarande lösning för analoga trygghetslarm utan att göra onödiga investeringar i mjukvara eller infrastruktur.

Kontakta Skyresponse för mer information

Kontakta sales@skyresponse.com för att få mer information om hur Skyresponse:system kan kombineras med dina lösningar för digitala trygghetslarm.