Personlarm 2019-04-08T09:27:58+00:00

Personlarm

Om du känner dig hotad eller otrygg kan du med våra personlarm skicka ett meddelande till en larmcentral. De får då ditt meddelande med all nödvändig information. Larmet skickas via datatrafik, SMS och genom att samtal startas till larmcentralen. Detta gör att du alltid kan lita på att larmet kommer fram.

Så här fungerar din positionsangivelse

Larmoperatören behandlar larmet och ser din position på en karta på larmsidan. På sidan finns också eventuella stillbilder från kameran i din mobil som du tagit senaste timmen. Din larmoperatör kan hela tiden höra vad som sägs i din mobil även om du själv inte har möjlighet att ringa.

Din position sänds bara vidare när du själv väljer att larma och då bara till den larmcentral du är ansluten mot. Skyresponse:system fungerar även med så kallad hybridpositionering om GPS-information saknas. Tekniken med hybridpositioneringen använder sig av metoder utvecklade av Google och Apple och kan ge en positionsnoggrannhet på mellan 50 och 500 m. På larmsidan syns också hur du flyttat dig före larmet och hur du flyttar dig efter larmet. Om du befinner dig i en byggnad utrustad med Skyresponse inomhuspositionering så kan operatören även se i vilket rum och på vilken våning du befinner dig när du larmar.

Ljud och bild

Skyresponse:system använder sig av den senaste mobiltekniken vilket möjliggör flera sofistikerade multimedia-funktioner. Vid ett larm överförs exempelvis en ljudinspelning av de senaste 60 sekunderna (endast Android) till larmcentralen. En funktionalitet som bl.a. kan vara användbar i samband med en larmsituation som föranletts av verbala hot. Lägg därtill att även bilder tagna upp till 60 minuter före larmningen samt under aktivt larm skickas till mottagaren av larmet.