Internet of Things 2018-04-04T07:44:27+00:00

Internet of Things – sakernas internet

Genom att länka samman den fysiska och digitala världen skapar Internet of Things (IoT) helt nya sätt att använda informationsteknik i nya affärsmodeller och värdekedjor. Här befinner sig Skyresponse bokstavligen i händelsernas centrum både med sina lösningar för snabb och säker hantering av alla slags larm och avvikelser, och med sina redan väletablerade relationer med olika typer av larmcentraler.

Internet of Things – ett paradigmskifte

Internet of Things har potentialen att förändra hur vi interagerar med vår omgivning på ett grundläggande sätt. Förmågan att övervaka och styra nästan alla föremål i den fysiska världen elektroniskt gör det möjligt att tillämpa data-drivna beslutsprocesser i helt nya delar av vårt samhälle. Detta kommer att optimera funktionen hos befintliga system, spara tid för konsumenter och företag, och rent generellt höja vår livskvalitet.

Från att övervaka maskiner på verkstadsgolvet till att följa hur fraktfartyg och deras last rör sig på havet kan sensorer och IoT hjälpa företag att utnyttja sina fysiska tillgångar bättre – förbättra beläggningsgraden, förlänga livslängden och samla in data för framtida förbättringar. Med hjälp av bärbara sensorer och portabla mottagare ger IoT helt nya förutsättningar att förbättra sjukvården, t ex när det gäller övervakning av kroniskt sjuka och äldre.

Skyresponse tillhandahåller lösningar för händelsehanteringen i alla slags IoT-tillämpningar. Vi definierar Internet of Things som ett system av givare och ställdon som över något datanät är anslutna till ett IT-system. Dessa IT-system kan övervaka eller reglera tillståndet hos anslutna objekt och maskiner. Anslutna sensorer kan också övervaka fysiska tillstånd, människors hälsa och djur. Alla dessa IoT-system genererar larm och avvikelserapporter som måste tas om hand. Vår tjänst, Skyresponse:system, ser till att rätt händelse når rätt mottagare – in time.

Läs mer om Skyresponse:system >>

Kontakta Skyresponse för mer information

Kontakta sales@skyresponse.com för att få mer information om Skyresponse lösningar för IoT.