Ensamarbete 2018-04-11T06:11:49+00:00

Är du OK?

Den frågan vill många av oss ställa till medarbetare som arbetar ensamma eller till äldre som vi bryr oss om. Skyresponse har därför tagit fram en tilläggsfunktion för sina personlarm som gör att du slipper ringa på obekväma tider för att kontrollera att allt är OK. Den som arbetar ensam kan dessutom starta en säkerhetstimer som larmar automatiskt om inte timern kvitteras – larmet går även om användarens mobiltelefon är avstängd eller trasig.

 

Några enkla steg är allt som behövs

Steg 1. Bestäm ett klockslag då personen ska få ett SMS med en fråga av typen ”Är du OK?”. Frågan kan schemaläggas att ställas önskade veckodagar.

Steg 2. Skyresponse:system skickar SMS:et vid den valda tidpunkten och om personen är OK svarar han/hon med ett kodord eller på annat förutbestämt sätt.

Steg 3. Om personen inte svarar på SMS:et går ett larm till vald larmcentral inom en förbestämd tid.

Steg 4. Larmcentralen följer de instruktioner som är registrerade i Skyresponse:system, t ex så försöker man att ringa personen.

Fler möjligheter:

  • Användaren kan själv starta en säkerhetstimer som alltid genererar ett larm om den inte kvitteras i tid, oberoende av om mobilen fungerar eller har täckning.
  • ”Är du OK”-frågor kan sändas dygnet runt, t ex efter ett jourjobb som beräknas vara klart mitt i natten.
  • Individuella svarstider kan ställas in för varje fråga.
  • Kontaktpersonen kan skapa ”Är du OK”-frågor direkt från sin telefon.
  • Kontaktpersonen kan få ett förlarm som skickas innan larmet går till larmcentralen.
  • Det går att ställa olika krav på vilket svar som personen måste ge för att vara OK.
  • Enkel administration av frågor och schema med Skyresponse:admin via Internet.
  • Larmet kopplas direkt samman med de personliga instruktionerna för användaren.

Kontakta Skyresponse för mer information

Kontakta sales@skyresponse.com för att få mer information om Skyresponse lösningar för digitala larm.