Tillämpningar – start 2018-04-11T06:39:40+00:00

Dynamisk och säker hantering

Skyresponse flexibla systemlösning öppnar upp obegränsade möjligheter för hantering av alla former av larm och avvikelser. Våra molnbaserade och skalbara tjänster bildar ett digitalt nervsystem som reagerar på händelser och sedan säkerställer att ett larm alltid når rätt människa, maskin eller system. När mottagaren eller larmcentralen har läst eller agerat, bekräftas åtgärden och larmet kan därefter avaktiveras. Eftersom programgränssnittet är öppet och väldokumenterat kan dessutom andra system och produkter lätt anpassas till Skyresponse.

Internet of Things – sakernas internet

Genom att länka samman den fysiska och digitala världen skapar Internet of Things (IoT) helt nya sätt att använda informationsteknik i nya affärsmodeller och värdekedjor. Här befinner sig Skyresponse bokstavligen i händelsernas centrum både med sina lösningar för snabb och säker hantering av alla slags larm och avvikelser, och med sina redan väletablerade relationer med olika typer av larmcentraler.

Läs mer här

Personlarm

Om du känner dig hotad eller otrygg kan du med våra personlarm skicka ett meddelande till en larmcentral. De får då ditt meddelande med all nödvändig information. Larmet skickas via datatrafik, SMS och genom att samtal startas till larmcentralen. Detta gör att du alltid kan lita på att larmet kommer fram.

Läs mer här

Trygghetslarm

Skyresponse har möjliggjort att våra partners kan lansera nästa generations system för hantering av mobila digitala trygghetslarm. Ett system som gör att användaren kan känna sig trygg, oavsett tidpunkt eller plats. Skyresponse lösning stöder den nya digitala standarden för trygghetslarm – SCAIP – och inkoppling kan göras till olika trygghetscentraler eller till Skyresponse molnbaserade larmcentral Skyresponse:central.

Läs mer här

Grupplarm – Skyresponse

Grupplarm

Ibland kan det vara mindre lämpligt att koppla upp larmet till en larmcentral. Det kan då istället vara bättre att skicka ut det till alla som ingår i samma arbetsgrupp, t.ex. i situationer där det är svårt att få extern hjälp. Ett eventuellt larm kan då distribueras samtidigt till valfritt antal mottagare via både SMS, email och till personernas PC eller appen Skyresponse:mobile. Det är förstås viktigt att organisationen då har infört tydliga och väl kända åtgärdsrutiner för hur man ska agera om ett larm aktiveras.

Läs mer här

Ensamarbete

”Är du OK?” – Den frågan vill många av oss ställa till medarbetare som arbetar ensamma eller till äldre som vi bryr oss om. Skyresponse har därför tagit fram en tilläggsfunktion för sina personlarm som gör att du slipper ringa på obekväma tider för att kontrollera att allt är OK. Den som arbetar ensam kan dessutom starta en säkerhetstimer som larmar automatiskt om inte timern kvitteras – larmet går även om användarens mobiltelefon är avstängd eller trasig.

Läs mer här