Nå rätt mottagare i rätt tid och på rätt plats med dina larm och händelser som måste åtgärdas

Ta dina uppkopplade produkter och tjänster till en helt ny nivå genom att integrera dem med garanterade åtgärder vid larm och avvikelser. Likt ett digitalt nervsystem kopplar Skyresponse ihop den fysiska världen med den nya digitala verkligheten. Skyresponse flexibla system reagerar på händelser som kräver en åtgärd och ser till att larmet alltid når fram till rätt människa, maskin eller system. Skyresponse system ger dessutom full spårbarhet genom att händelseförloppet rapporteras och dokumenteras redan när det sker. Våra tjänster är molnbaserade, fullt skalbara och globalt tillgängliga genom enkla API:er.

Lansering Skyresponse

Pressmeddelande:
Vi byter namn

Skygd fortsätter att växa och byter nu namn till Skyresponse. Bolagets tjänster ingår redan idag som en bärande del av  många existerande system för larm- och händelsehantering. Skyresponse flexibla systemlösning ger företaget i det närmaste obegränsade möjligheter att även expandera inom andra segment.

Läs mer här

Med fokus på IoT

Marknaden för IoT växer rekordsnabbt. Tack vare Skyresponse:system kan existerande branscher och produkter som larm och säkerhet, trygghet och omvårdnad, och transport och logistik dra nytta av utvecklingen, samtidigt som Skyresponse tjänster är idealiska för den expansiva utvecklingen av  IoT-tillämpningar.

Läs mer här

Larmcentraler

Skyresponses molntjänst för larmcentraler används redan av många bemannade larmcentraler och av kommunala trygghetscentraler. Skyresponse:system kan också samarbeta med en mängd existerande larmcentralsystem och presentera alla händelser på de sätt operatören är van vid.

Läs mer här

Skyresponse:system hanterar varje månad över 1.000.000 händelser från mer än 12.000 objekt hos 150 olika företag och organisationer.

”I vår ambition att vara den bästa leverantören av välfärdslarmmottagare till svenska larmcentraler, väljer vi flexibla leverantörer med gedigen kvalitet. Skyresponse är flexibla och kan snabbt arbeta fram nya digitala lösningar tillsammans med oss.”

Jonas Warkki, Telenta AB

Strategiska investerare

16 mars 2017|

Larmhanteringsbolaget Skyresponse AB (tidigare Skygd AB*) har tillförts 9 MSEK genom en fulltecknad emission. Kapitalförstärkningen ska stödja bolagets fortsatta tillväxt och möjliggöra en vidare internationell expansion på den snabbt växande IoT-marknaden. Emissionen riktades till ...

IoT och vi växer

10 mars 2017|

Skygd byter nu namn till Skyresponse och fortsätter att växa på den snabbt expanderande globala IoT-marknaden. IoT är en marknad som spås bli det största som hänt efter www och som enligt Morgan Stanley ...

Trygghetsjouren i Göteborg

1 mars 2017|

Göteborgs stad driver en egen larmcentral för sin hemtjänst – Trygghetsjouren. Trygghetsjouren tar emot samtal och svarar på 45 000 larm per månad från trygghetstelefoner som används i hemmet. Trygghetsjouren har valt att ersätta hela ...

Lösning för larmcentraler

1 mars 2017|

Karaktäristiskt för vår larmcentralslösning är att den snabbt är på plats, är fullständigt öppen för integrationer via öppna API: er och inte kräver någon dyr fysisk installation på plats. Lösningen är molnbaserad och via webbläsare ...