Start 2018-09-26T06:31:11+00:00

Se till att larm och händelser åtgärdas i tid via vår molntjänst för IoT.

Ta dina uppkopplade produkter och tjänster till en helt ny nivå genom att integrera dem med Skyresponse:system via vårt lättanvända API. Likt ett digitalt nervsystem kopplar Skyresponse ihop den fysiska världen med den nya digitala verkligheten. Skyresponse flexibla system reagerar på händelser som kräver en åtgärd och ser till att larmet alltid når fram till rätt människa, maskin eller system baserat på innehåll, tidpunkt och position.

Skyresponse:system hanterar varje månad över 500 000 händelser från ca 20 000 objekt hos mer än 240 olika företag och organisationer.

”I vår ambition att vara den bästa leverantören av välfärdslarmmottagare till svenska larmcentraler, väljer vi flexibla leverantörer med gedigen kvalitet. Skyresponse är flexibla och kan snabbt arbeta fram nya digitala lösningar tillsammans med oss.”

Jonas Warkki, Telenta AB

Pressmeddelande:
Skyresponse tillförs nytt kapital

Stockholm 6 februari 2018. Larmhanteringsbolaget Skyresponse har tillförts 9,2 MSEK genom kombinationen av en fulltecknad emission samt tillväxt- och konvertibellån från Almi Nord och Norrlandsfonden. Kapitalförstärkningen ska ge kraft åt bolagets fortsatta tillväxt och möjliggöra en vidare internationell expansion på den snabbt växande IoT-marknaden.

Läs mer här

Med fokus på Internet of Things, IoT

Antalet uppkopplade produkter och sensorer växer rekordsnabbt. Skyresponse tjänster är idealiska för IoT-tillämpningar där t ex byggnader och maskiner övervakas. Dessutom kan existerande branscher som kräver larm och säkerhet, t ex trygghet och omvårdnad samt transport och logistik, dra nytta av utvecklingen.

Läs mer här

Larmcentraler

Skyresponses molntjänst för larmcentraler används redan av många bemannade larmcentraler och av kommunala trygghetscentraler. Skyresponse:system kan också samarbeta med en mängd existerande larmcentralsystem och presentera alla händelser på de sätt operatören är van vid – med full spårbarhet.

Läs mer här